Oceń nas

Plan dnia Casperków

6.30 – 8.00 – Schodzenie się Dzieci do przedszkola; Zabawy służące realizacji pomysłów i indywidualnych zainteresowań Dzieci; Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne i badawcze; Rozmowy w oparciu o ilustracje, ćwiczenia słuchowe, gramatyczne; Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30 – Zabawy wg zainteresowań Dzieci, praca indywidualna z Dziećmi.

8.30 – 9.00 – Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – Śniadanie.

9.30 – 11.40 – Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, zajęcia kierowane i niekierowane; Zabawy i zajęcia ruchowe; Rytmika / Język angielski / Tańce / Religa (5 i 6-latki); Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, gimnastyka, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze.

11.40 – 12.00 – Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 – Obiad.

12.30 – 12.45 – Czynności higieniczne (mycie zębów) oraz porządkowe (przygotowanie do odpoczynku).

12.45 – 14.00 – Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.

14.00 – 14.15 – Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30 – Podwieczorek.

14.30 – 16.00 – Zabawy indywidualne w sali; Gry i zabawy dydaktyczne, gry planszowe, układanie puzzli; Praca indywidualna z Dzieckiem zdolnym i Dziećmi z trudnościami.

16.00 – 17.00 – Zabawy w grupie łączonej; Rozchodzenie się Dzieci.

Godziny posiłków

9.00 – 9.30              śniadanie

11.30 – 12.30          obiad

14.00 – 14.20          podwieczorek

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole w Łęcznej „CASPER” – programy

 • „Kocham przedszkole” autorzy: Mirosław Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek,
 • „Edukacja przez ruch” autor: prof. Dorota Dziamska.

Przedszkole w Łęcznej „CASPER” pracuje również na programach napisanych przez naszych Nauczycieli

 • „Ekologia z Casperkiem”;
 • „Poznaj Świat z Casperkiem” – program dla grupy żłobkowej;
 • „Casperki mówią ładnie” – program wspomagania mowy Dzieci 3-letnich;
 • „Grunt to zdrowie” – program dla Dzieci w wieku 5 i 6-letnich;
 • „Adaptacja Dziecka do Przedszkola” – program adaptacyjny Casperka;
 • „Kraina Emocji w Casperku”;
 • „Uzdolniony Casperek”;
 • „Jestem Polakiem, jestem Przedszkolakiem”;
 • „Casperki znają, wiedzą, potrafią” – program wspomagający rozwój kompetencji poznawczych i sprawności motorycznej Dzieci w przedszkolu.

Od tego roku przedszkolnego Casperki wezmą udział w zajęciach kulinarnych. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca Dzieci stworzą przepis na podwieczorek, który przygotują. Zdjęcia potraw oraz same przepisy umieścimy na profilu Facebook. Rodzice Casperków będą mogli zagłosować na najlepszy przepis, który zostanie umieszczony w książce kucharskiej pt.: „Gotuj z Casperkiem”.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO

„CASPER”

DRODZY RODZICE,

Zapraszamy do zapoznania się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) wskazuje:

 • Cel wychowania przedszkolnego,
 • Zadania wychowawczo profilaktyczne przedszkola,
 • Efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez Dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Znajomość podstawy przez Rodziców służy optymalizacji pracy z Dziećmi w przedszkolu.

Więcej

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-3’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.