Pracuje jako pomoc nauczyciela. Pomagam w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W 2017 roku rozpoczęłam naukę na studiach pedagogicznych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Uważam się za osobę optymistyczną, uśmiechniętą i zawsze gotową do wyzwań, które często stawiają nam Dzieci. Jestem osobą pracowitą i dokładną, jeśli coś robię staram się to robić do końca i jak najlepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.