5/5 (1)

Dyrektor ds. Pedagogicznych.

Jest absolwentką studiów pedagogicznych.
Ukończyła studia licencjackie kierunek – pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Studia magisterskie na UMCS Lublin kierunek – pedagogika ogólna.
Studia podyplomowe – edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne w LSW Ryki. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w wielu szkoleniach w zakresie metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Obecnie cieszy się pracą z dziećmi w różnej grupie wiekowej, która daje jej wiele radości. Jest osobą odpowiedzialną, troskliwą, opiekuńczą i wyrozumiałą. Każdego wychowanka traktuje indywidualnie i podmiotowo.
Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek Wiktorii i Basi.

Kursy:

  • Praca z Dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu (Lublin), 2017 r.,
  • Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa (Lublin), 2017 r.,
  • Metoda porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna według pór roku (Lublin), 2017 r.,
  • Arteterapia w grupie Dzieci (Lublin), 2017 r.,
  • Dziecko w przedszkolu a Cukrzyca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.