5/5 (5)

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Kulturoznawstwo oraz dwie specjalizacje: medialna i zarządzanie w kulturze. Jestem absolwentką Animacji Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracuję, jako pomoc nauczyciela i pomagam w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych. Swoje zadania wykonuje bardzo starannie i odpowiedzialnie. Z Dziećmi pracuję od wielu lat, przekazując im swoją największą pasję, jaką jest taniec. Jestem certyfikowanym instruktorem tańca. Ukończyłam także kurs animatora czasu wolnego. Praca z Dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.