Pracuje jako nauczyciel wspierający. Pomagam w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie studiuje na Wydziale Pedagogiki i stale podwyższam kwalifikacje w kierunku terapii zajęciowej.

Uważam się za osobę optymistyczną, uśmiechniętą i zawsze gotową do wyzwań, które często stawiają nam Dzieci. Jestem osobą pracowitą i dokładną, jeśli coś robię staram się to robić do końca i jak najlepiej.