Pani Agnieszka jest Zastępcą Dyrektora do spraw Pedagogicznych. To stanowcza i wymagająca pani pedagog, która swoją pracowitością i wielkim zaangażowaniem przekazuje cenną wiedzę Dzieciom. Efekty tego widać szczególnie na przedstawieniach przygotowanych pod jej okiem, gdzie wychowankowie występują niczym zawodowi aktorzy. Na uwagę zasługuje fakt, iż wykazuje się ogromną cierpliwością i odpowiedzialnością nie tylko w stosunku do Dzieci, ale również wobec dorosłych, dzięki czemu cieszy się sympatią wśród koleżanek z pracy.

Pani Agnieszka nieustannie się dokształca. Uczestniczy w wielu szkoleniach z zakresu metod pracy z Dziećmi, a wszystkie nabyte umiejętności oraz informacje starannie wykorzystuje podczas indywidualnych zajęć. Prywatnie jest spełnioną żoną i mamą dwóch wspaniałych córek, równie urodziwych jak ona sama. Kocha góry, dlatego co roku, podczas ferii, jeździ na nartach.

Szkolenia, kursy:

 • Praca z Dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu (Lublin), 2017 r.;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa (Lublin), 2017 r.;
 • Metoda porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna według pór roku (Lublin), 2017 r.;
 • Arteterapia w grupie Dzieci (Lublin), 2017 r.;
 • Dziecko w przedszkolu a Cukrzyca;
 • Metody dydaktyczne, (Lubartów), 2019 r.

W związku z podjęciem pracy w Przedszkolu Casper oraz obecnością Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm uczestniczyłam w wielu szkoleniach z tego zakresu oraz ukończyłam studia podyplomowe w tym kierunku.

 • Szkolenie „Zaburzenia, terapia i metody pracy z dziećmi z autyzmem w przedszkolu”, 07.04.2017 Kursor;
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – wg modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań”- prelegent Gray W. LaVigna, Ph. D.,BCBA WSEII maj 2017r.;
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa ,,Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu’’, WSEII Lublin, 12.04.2018;
 • Warsztat szkoleniowy ,,Modele diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych’’, WSEII Lublin 12.04.2018;
 • “Trening Umiejętności Społecznych’’ Beata Koczur 24.05.2018;
 • “Terapia Behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi’’ Fundacja Allot 02-06.07.2018;
 • Studia podyplomowe ,,Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, WSEII Lublin 2017/2018 (praktyki zawodowe w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym- Łęczna);
 • Studia podyplomowe ,,Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera’’, WSEII Lublin 2018/2019.