Nauczyciel wspierający

Każdy, kto zna Panią Emilię, nie przeoczył jej nadzwyczajnie pozytywnego temperamentu, specyficznego głosu i donośnego śmiechu. Co tu dużo mówić – jest wspaniałym pedagogiem, który całym sercem oddaje się pracy z Dziećmi. Niezwykle pokorna, sumienna, uczciwa.

Jest magistrem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, ukończyła również studia z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
Niegdyś pracowała w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Chełmie na stanowisku pedagog specjalny, zatem jej doświadczenie jest bardzo cenne.

Z perspektywy czasu szczerze podkreśla, że praca w Casperku to wielka lekcja życia, bo w krótkim czasie nauczyła się nie tylko wchodzić do świata Autystów, ale poznała własne, wcześniej nieoszlifowane predyspozycje do bycia terapeutą, które dziś rzutują na wspaniałe efekty pracy z Autystami.

Terapia tak ją pochłania, że często zapomina o sobie. Po prostu. Doskonałym tego przykładem jest fakt, iż… maluje się podczas jazdy samochodem – w drodze do pracy. (Pani Emilio, to niebezpieczne!)
Pod swoją opieką ma Berenikę – przedszkolną, najukochańszą na świecie przybraną córkę, która skradła serce nie jednego terapeuty. Pracuje również z Antkiem. Spędza z nim 3 godziny miesięcznie w gabinecie. Jednak gdyby tylko istniała możliwość, te 3 godziny zamieniłaby na 30, bo zajęcia z Antonio to czysta przyjemność. Jej troskliwa i bojowa postawa świadczy o tym, że każdy dzień w pracy traktuje jak misję do spełnienia, a uśmiech Dziecka za najlepszą nagrodę.

Techniki i metody pracy, którymi się posługuje, to między innymi TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Metoda Krakowska, Terapia Behawioralna.
Prywatnie jest szczęśliwą żoną. Do pełni szczęścia brakuje jej tylko dzidziusia, o którym marzy od dawna. Miejmy nadzieję, że to piękne marzenie się spełni, ponieważ codziennie udowadnia, że kochając cudze dzieci, swoje będzie ubóstwiała nad wszystkie skarby świata.
Interesuje się głównie światem mody oraz muzyką.

Jej motto życiowe to: Żyj chwilą.

Szkolenia, kursy:
– Trening Umiejętności Społecznych, (Lublin), 2017 r.
– Ćwiczenia ułatwiające komunikację z uczniem ze specjalnymi potrzebami, (Lublin), 2017 r.
– Edukacja matematyczna (Lublin), 2019 r.
– Terapia behawioralna, (Lublin), 2018 r.
– Pierwsza pomoc przedmedyczna, (Lublin), 2018 r.
– Metody dydaktyczne (Lubartów), 2019 r.
– Konferencja Naukowa – Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, (Lublin), 2018 r.
– Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty (2017/2018 r.)
– Warsztaty – Podstawy Fundraisingu, (Lublin), 2014 r.
– Warsztaty – „Znajomość siebie pomostem do zrozumienia innych”, (Lublin), 2013 r.
– Warsztaty – „Ćwiczenia i zabawy ułatwiające komunikację z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, (Lublin), 2017/2018 r.