Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wcześniej zaś Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z Dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełniej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w Dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

W pracy dążę do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach Dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.