Wychowawca w Grupie Kotki

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Kulturoznawstwo oraz dwie specjalizacje: medialna i zarządzanie w kulturze. Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jestem nauczycielem w grupie 3latków i pomagam w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych. Swoje zadania wykonuje bardzo starannie i odpowiedzialnie. Z Dziećmi pracuję od wielu lat, przekazując im swoją największą pasję, jaką jest taniec. Jestem certyfikowanym instruktorem tańca. Ukończyłam także kurs animatora czasu wolnego. Praca z Dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.