Zastępca dyrektorki ds. pedagogicznych

Wypełniam obowiązki z-cy dyrektorki, ale jestem również nauczycielem wspomagającym oraz prowadzę indywidualne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

Od zawsze wiedziałam, że chcę pomagać innym. Ukończyłam liceum o profilu: „Kwalifikacje podstaw pierwszej pomocy” i myślałam, że zostanę ratownikiem medycznym. Niezliczone „przypadki” życiowe postawiły mnie jednak na kierunku terapeutycznym. Z biegiem czasu widzę, że to nie przypadek, że jestem tu, aby pomagać Dzieciom, pokochałam pracę z Nimi i choć jest ciężka, widząc efekty serce rośnie i chce się więcej i więcej.

Bardzo szybko się wzruszam, co widać na występach naszych Pociech, ale jestem twardą kobietą 😉 ciągle dążącą do zamierzonych celów.

Edukacja:

 • Studia podyplomowe: – Integracja Sensoryczna z Terapią Ręki; – Zarządzanie oświatą.
 • Studia magisterskie, kierunek: Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 • Studia licencjackie z pedagogiki, specjalność: wczesnoszkolna i przedszkolna.
 • Medyczne Studium Zawodowe, tytuł: „Terapeuta Zajęciowy”.

Kursy i szkolenia:

 • „Arteterapia Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”
 • „Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji szkolnej i przeszklonej”
 • TANIEC – ZABAWA – TERAPIA Metody aktywizujące rozwój sensomotoryczny i emocjonalny grupy
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia – uzyskując tytuł Trenera Treningu Umiejętności Społecznych
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż. Nabywając wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki uzyskując niniejszym tytuł: TERAPEUTA RĘKI
 • Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu
 • Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę
 • Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole
 • „Nie mówię, ale komunikuję się”
 • Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca – AAC dla uczniów z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami
 • „Jak stworzyć pozytywną relację z trudnym rodzicem ucznia”
 • „Zasady tworzenia i realizacji programów modyfikacji i eliminacji zachowań niepożądanych”
 • Kontrakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej
 • Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela
 • Trening funkcji słuchowo-językowych w przedszkolu i szkole
 • Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/ pedagoga w relacji z dzieckiem
 • PSTIS – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji sensorycznej. Bateria Polskich testów do diagnozy zaburzeń SI