Nauczyciel Wspierający

Pracuję jako nauczyciel wspomagający oraz prowadzę indywidualne zajęcia pedagogiczne dla dzieci: autystycznych, z afazją oraz niepełnosprawnością intelektualną, terapię ręki oraz trening umiejętności społecznych.
Posiadam licencjat z pedagogiki, specjalność: wczesnoszkolna i przedszkolna. Jednak nie spoczywam na laurach i już planuję studia magisterskie i kolejne kierunki studiów.

Od zawsze wiedziałam, że chcę pomagać ludziom. Ukończyłam Liceum o profilu: Kwalifikacje podstaw pierwszej pomocy i myślałam, że zostanę później ratownikiem medycznym, jednak niezliczone „przypadki” życiowe postawiły mnie na kierunku terapeutycznym… Z biegiem czasu widzę, że to nie przypadek, że jestem tu aby pomagać Dzieciom autystycznym. Pokochałam autyzm, praca z Dziećmi jest ciężka ale widząc efekty serce rośnie i chce się więcej i więcej.

Jestem twardą kobietą dążącą ciągle wzwyż, chodź bardzo szybko się wzruszam.

W 2016r. ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe uzyskując tym samym Tytuł: Terapeuty Zajęciowego.
2017r. – „Arteterapia Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”
2018r. – „Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji szkolnej i przeszklonej”
2018r. – TANIEC – ZABAWA – TERAPIA Metody aktywizujące rozwój sensomotoryczny i emocjonalny grupy
2019r. – Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.
2019r. – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż. Nabywając wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki uzyskując niniejszym tytuł: TERAPEUTA RĘKI
2020r. – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierunek Pedagogika, specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna.