5/5 (1)

Ukończyłam studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności: licencjat – pedagogika szkolna z elementami logopedii, magister – pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną. Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku: „Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju” (WSEiI, Lublin). Jestem osobą wesołą, troskliwą, odpowiedzialną, a przede wszystkim kochającą pracę z Dziećmi. Myśl, którą kieruję się w pracy pedagogicznej: „Troska o Dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Jan Paweł II

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe uzyskałam na kursach i szkoleniach, między innymi:

23.04.2017r. – Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka z ASD
06.05.2017r. – Zaburzenia, terapia i metody pracy z dziećmi z autyzmem w przedszkolu
10.05.2017r. – Nauka czytania według metody Jagody Cieszyńskiej
03.06.2017r. – Zabawa Inspirująca Rozwój
17.09.2017r. – Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?
23.10.2017r. – Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy- rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy”
12-13.11.2017r. – Arteterapia w grupie żłobkowej
07.12.2017r. – Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa w żłobku
11.12.2017r. – Metoda porannego kręgu z żłobku- stymulacja polisensoryczna według pór roku
12.04.2018r. – Modele diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych
12.04.2018r. – V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”
10.2017-do teraz – Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.