Metoda Porannego Kręgu

Metoda Porannego Kręgu

Zajęcia
Co to jest Metoda Porannego Kręgu? Poranny Krąg jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. Cel i założenia stymulacji polisensorycznej Metodą Porannego Kręgu Tak więc główną ideą naszej pracy jest stworzenie takich warunków, które rozwijałyby aktywność własną…
Read More
Integracja i stymulacja odruchów wg INPP

Integracja i stymulacja odruchów wg INPP

Atrakcje, Zajęcia, Zalety Casperka
Przedszkole CASPER, jako jedyne w powiecie łęczyńskim organizuje BEZPŁATNE ZAJĘCIA GRUPOWE INTEGRACJI ODRUCHÓW WEDŁUG PROGRAMU SZKOLNEGO METODĄ SALLY GOODARD-BLYTHE, przygotowując tym samym Dzieci do podjęcia nauki w szkole w pełni dojrzałych neuromotorycznie. INTEGRACJA I STYMULACJA ODRUCHÓW WG INPP – PROGRAM SZKOLNY (integracja odruchów niemowlęcych wg met.Sally Goddard-Blythe). Metoda Integracji Odruchów dr Sally Goddard z INPP  w Chester, dokładniej „Wspomaganie rozwoju Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” (dawniej: „Wspomaganie rozwoju Dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”) jest skierowana do Dzieci posiadających niewygaszone odruchy niemowlęce. KILKA SŁÓW O AUTORCE PROGRAMU: Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz badań nad ich wpływem…
Read More
TUS

TUS

Zajęcia
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w Prywatnym Przedszkolu Casper Co to jest TUS? Trening Umiejętności Społecznych to „specjalistyczne oddziaływania, które umożliwiają doskonalenie skuteczności interpersonalnej, rozumianej jako umiejętność stosownego i satysfakcjonującego dla danej osoby i jej otoczenia funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi”. W skrócie ujmując Trening Umiejętności Społecznych to rozwijanie kompetencji społecznych. Organizacja TUS i prowadzący: TUS ma charakter cyklicznych spotkań, odbywa się co najmniej 1 raz w tygodniu. Są to zajęcia grupowe a także indywidualne skierowane do wszystkich Dzieci, a w szczególności: Dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Dzieci z autyzmem, Dzieci z zespołem hiperkinetycznym, Dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym/emocjonalnym, a także Dzieci z trudnościami w komunikacji. Zazwyczaj czas trwania zajęć to 30-90 minut. Wszystko jednak jest sprawą niezwykle zindywidualizowaną. Czas zajęć zależy od różnych czynników, np. wieku, funkcjonowania Dziecka, jego koncentracji uwagi,…
Read More
Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia
Gimnastyka korekcyjna oparta o nowoczesne koncepcje terapeutyczne umożliwiające kompletną analizę i terapię neurorozwojową dziecka w zakresie wad postawy oraz motoryki ciała. Poprzez równoczesną pracę na ściśle powiązanych ze sobą układach: mięśniowym, nerwowym i kostnym, terapia wpływa na jakość postawy oraz motoryki dziecka. Ćwiczenia opierają się na naturalnych, fizjologicznych ruchach oraz zabawach wspomagających integracje sensomotoryczną. Dzięki szczegółowej analizie postawy ciała oraz jakości wzorców motorycznych oddziaływania terapeutyczne są ściśle zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i wymagań dziecka.
Read More
Terapia ręki

Terapia ręki

Zajęcia
Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie. Zajęcia prowadzi psycholog, terapeuta pedagogiczny pani Marta Dobiak. Pracuje z Dziećmi nad normalizacją napięcia a także skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki. Jej zajęcia są dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu Dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Dla kogo terapia? Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących: zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie) nieprawidłową postawę ciała problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików) problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny) problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie) zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej problem z koordynacją ruchową Cele terapii: poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej…
Read More
Arteterapia

Arteterapia

Zajęcia
Arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Jest metodą pracy stosowaną zarówno dla osób zdrowych jak też dla osób z zaburzeniami społecznymi bądź emocjonalnych. Zajęcia arteterapii odbywają się indywidualnie lub grupowo. Działania terapeutyczne stosowane w arteterapii mają na celu wprowadzenie uczestników w stan odprężenia, spokoju i przyjemnych doświadczeń. W szerokim znaczeniu arteterapia obejmuje: muzykoterapię, choreoterapię (taniec), biblioterapię (terapię poprzez czytelnictwo) działania terapeutyczne z dziedziny: teatru, filmu, sztuk plastycznych takich jak: malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia itp.
Read More
Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia
Nauka języka angielskiego Dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć Dziecko przyswaja sobie brzmienie języka, uczy się rozumienia języka. Są to jedne z wielu ulubionych zajęć Dzieci w przedszkolu. Celem zajęć jest: zapoznanie dzieci z językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka (zabawy, przyjaciele, dom) , każde zajęcia uatrakcyjniają gry, piosenki, zabawy ruchowe, historyjki, wierszyki. Na zajęciach językowych Nasi podopieczni uczą się różnorodnego słownictwa. M.in. są to zwroty grzecznościowe, przywitania i pożegnania, liczenie, kolory, zwierzęta, środki lokomocji, proste zdania. W trakcie trwania roku szkolnego słownictwo będzie poszerzane, a poznane już zwroty powtarzane w zwykłej formie oraz za pomocą piosenek i rymowanek.…
Read More
Zajęcia taneczno-ruchowe

Zajęcia taneczno-ruchowe

Zajęcia
Dzieci rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość, oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia, a także osiągają lepsze wyniki w nauce w wyniku zwiększenia zakresu uwagi. Poprzez zajęcia taneczne zaszczepiamy pasję do tańca u wszystkich naszych podopiecznych. Program taneczny opiera się na nauce przez zabawę. Dzieci uczą się podstaw kilku tańców: poleczka cza cza samba rock'n'roll pasodoble walc angielski
Read More
Zajęcia fizjoterapii

Zajęcia fizjoterapii

Zajęcia
Zajęcia z fizjoterapeutą podnoszą sprawność ruchową, jak również powstrzymują postępujące zmiany w organizmie Dziecka. Na zajęciach tych stawiamy główny nacisk na indywidualne dostosowanie ćwiczeń, uwzględniając wszelkie przeciwwskazania zdrowotne tak, aby odnieść pożądany skutek, hamować reakcje nieprawidłowe, a ułatwiać reakcje właściwe.
Read More
Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne

Zajęcia
Zajęcia kulinarne to typ zajęć bardzo lubianych przez Dzieci. Mają one na celu nauczyć Przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań Dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. Zajęcia kulinarne stwarzają okazję do dzielenia się wrażeniami z domowych obserwacji dotyczących różnych działań, potraw i przepisów. Uczą też Dzieci, że ważne jest przygotowanie odpowiedniego stroju do czynności kuchennych. To tu Przedszkolaki zakładają fartuszki i chusteczki, po to, aby nie zabrudzić swojego ubrania oraz aby w przygotowywanym posiłku nie znalazły się niepotrzebne przedmioty. Podczas działań dbają o estetykę i higienę całego otoczenia. Poprzez kulinarną zabawę zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w…
Read More