Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia
Gimnastyka korekcyjna oparta o nowoczesne koncepcje terapeutyczne umożliwiające kompletną analizę i terapię neurorozwojową dziecka w zakresie wad postawy oraz motoryki ciała. Poprzez równoczesną pracę na ściśle powiązanych ze sobą układach: mięśniowym, nerwowym i kostnym, terapia wpływa na jakość postawy oraz motoryki dziecka. Ćwiczenia opierają się na naturalnych, fizjologicznych ruchach oraz zabawach wspomagających integracje sensomotoryczną. Dzięki szczegółowej analizie postawy ciała oraz jakości wzorców motorycznych oddziaływania terapeutyczne są ściśle zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i wymagań dziecka.
Read More
Terapia ręki

Terapia ręki

Zajęcia
Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie. Zajęcia prowadzi psycholog, terapeuta pedagogiczny pani Marta Dobiak. Pracuje z Dziećmi nad normalizacją napięcia a także skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki. Jej zajęcia są dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu Dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Dla kogo terapia? Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących: zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie) nieprawidłową postawę ciała problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików) problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny) problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie) zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej problem z koordynacją ruchową Cele terapii: poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej…
Read More
Arteterapia

Arteterapia

Zajęcia
Arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Jest metodą pracy stosowaną zarówno dla osób zdrowych jak też dla osób z zaburzeniami społecznymi bądź emocjonalnych. Zajęcia arteterapii odbywają się indywidualnie lub grupowo. Działania terapeutyczne stosowane w arteterapii mają na celu wprowadzenie uczestników w stan odprężenia, spokoju i przyjemnych doświadczeń. W szerokim znaczeniu arteterapia obejmuje: muzykoterapię, choreoterapię (taniec), biblioterapię (terapię poprzez czytelnictwo) działania terapeutyczne z dziedziny: teatru, filmu, sztuk plastycznych takich jak: malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia itp.
Read More
Dogoterapia

Dogoterapia

Zajęcia
Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami umożliwiający rehabilitację ruchową i umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami jak: autyzm, porażenie mózgowe, niedowład kończyn, charakteropatia, zespół wiotkiego Dziecka. Oczywiście jest jeszcze wiele schorzeń, których leczenie tradycyjnymi metodami może być wspomagane przez dogoterapie. Trzeba pamiętać, że dogoterapia to nie jedyna, ale bardzo ważna i skuteczna metoda wspomagająca leczenie naszych najbliższych. Poprzez terapię kontaktową czyli zabawy, przytulanie i głaskanie naszych piesków pacjenci dużo szybciej próbują wykonać pewne ćwiczenia. Galeria zdjęć: [su_image_carousel source="media: 2602,2601,2600,2599"]
Read More
Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia
Nauka języka angielskiego Dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć Dziecko przyswaja sobie brzmienie języka, uczy się rozumienia języka. Są to jedne z wielu ulubionych zajęć Dzieci w przedszkolu. Celem zajęć jest: zapoznanie dzieci z językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka (zabawy, przyjaciele, dom) , każde zajęcia uatrakcyjniają gry, piosenki, zabawy ruchowe, historyjki, wierszyki. Na zajęciach językowych Nasi podopieczni uczą się różnorodnego słownictwa. M.in. są to zwroty grzecznościowe, przywitania i pożegnania, liczenie, kolory, zwierzęta, środki lokomocji, proste zdania. W trakcie trwania roku szkolnego słownictwo będzie poszerzane, a poznane już zwroty powtarzane w zwykłej formie oraz za pomocą piosenek i rymowanek.…
Read More
Zajęcia taneczno-ruchowe

Zajęcia taneczno-ruchowe

Zajęcia
Dzieci rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość, oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia, a także osiągają lepsze wyniki w nauce w wyniku zwiększenia zakresu uwagi. Poprzez zajęcia taneczne zaszczepiamy pasję do tańca u wszystkich naszych podopiecznych. Program taneczny opiera się na nauce przez zabawę. Dzieci uczą się podstaw kilku tańców: poleczka cza cza samba rock'n'roll pasodoble walc angielski
Read More
Zajęcia fizjoterapii

Zajęcia fizjoterapii

Zajęcia
Zajęcia z fizjoterapeutą podnoszą sprawność ruchową, jak również powstrzymują postępujące zmiany w organizmie Dziecka. Na zajęciach tych stawiamy główny nacisk na indywidualne dostosowanie ćwiczeń, uwzględniając wszelkie przeciwwskazania zdrowotne tak, aby odnieść pożądany skutek, hamować reakcje nieprawidłowe, a ułatwiać reakcje właściwe.
Read More
Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne

Zajęcia
Zajęcia kulinarne to typ zajęć bardzo lubianych przez Dzieci. Mają one na celu nauczyć Przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań Dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. Zajęcia kulinarne stwarzają okazję do dzielenia się wrażeniami z domowych obserwacji dotyczących różnych działań, potraw i przepisów. Uczą też Dzieci, że ważne jest przygotowanie odpowiedniego stroju do czynności kuchennych. To tu Przedszkolaki zakładają fartuszki i chusteczki, po to, aby nie zabrudzić swojego ubrania oraz aby w przygotowywanym posiłku nie znalazły się niepotrzebne przedmioty. Podczas działań dbają o estetykę i higienę całego otoczenia. Poprzez kulinarną zabawę zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w…
Read More
Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia
Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę Dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób. [wds id="3"]
Read More
Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia
Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. W złożeniu z elementami logorytmiki stanowią swoistą formę połączenia rytmiki i logoterapii, wykorzystującą możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.
Read More