Gimnastyka korekcyjna oparta o nowoczesne koncepcje terapeutyczne umożliwiające kompletną analizę i terapię neurorozwojową dziecka w zakresie wad postawy oraz motoryki ciała. Poprzez równoczesną pracę na ściśle powiązanych ze sobą układach: mięśniowym, nerwowym i kostnym, terapia wpływa na jakość postawy oraz motoryki dziecka.

Ćwiczenia opierają się na naturalnych, fizjologicznych ruchach oraz zabawach wspomagających integracje sensomotoryczną. Dzięki szczegółowej analizie postawy ciała oraz jakości wzorców motorycznych oddziaływania terapeutyczne są ściśle zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i wymagań dziecka.