Przedszkole CASPER, jako jedyne w powiecie łęczyńskim organizuje BEZPŁATNE ZAJĘCIA GRUPOWE INTEGRACJI ODRUCHÓW WEDŁUG PROGRAMU SZKOLNEGO METODĄ SALLY GOODARD-BLYTHE, przygotowując tym samym Dzieci do podjęcia nauki w szkole w pełni dojrzałych neuromotorycznie.

INTEGRACJA I STYMULACJA ODRUCHÓW WG INPP – PROGRAM SZKOLNY (integracja odruchów niemowlęcych wg met.Sally Goddard-Blythe).

Metoda Integracji Odruchów dr Sally Goddard z INPP 

w Chester, dokładniej „Wspomaganie rozwoju Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” (dawniej: „Wspomaganie rozwoju Dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”)

jest skierowana do Dzieci posiadających niewygaszone odruchy niemowlęce.

KILKA SŁÓW O AUTORCE PROGRAMU:

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz badań nad ich wpływem na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny Dziecka. Uczenie się oparte na tej koncepcji  jest efektywne  i pozwala Dziecku rozwijać się prawidłowo i uczyć. Niewygaszone odruchy pierwotne (wczesno niemowlęce) mogą, w różnym stopniu, zaburzać prawidłowy rozwój Dziecka.

JEŻELI TWOJE DZIECKO MA PROBLEMY W SZKOLE, PRZEDSZKOLU:

– nie potrafi się skoncentrować,
– jest podatne na bodźce rozpraszające,
– ma problem z nauką czytania, pisania,
– wolno przepisuje z tablicy, gubiąc przy tym linijki tekstu,
– pismo Dziecka jest nieczytelne, nieprawidłowo trzyma długopis,
– ma nieprawidłową pozycję siedzącą, często podpiera głowę przy biurku,
– ma problem z równowagą i koordynacją,
– ma chorobę lokomocyjną,
– ma trudności z łapaniem piłki,
– nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji,
– ma obniżoną sprawność fizyczną,
– ma problem z odczytywaniem godzin z zegara,
– ma opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji.

Najprawdopodobniej może mieć przetrwałe, niezintegrowane odruchy pierwotne.

CZYM JEST ODRUCH?

„Odruch” jest to stereotypowa reakcja na bodziec. Odruchy pierwotne, z którymi rodzi się Dziecko, powinny zostać wygaszone do pierwszego roku życia. W ich miejsce pojawiają się odruchy posturalne, które z kolei powinny zostać obecne do późnej starości. Według definicji przyjętej przez INPP przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku 3,5 lat określane jest jako opóźnienie neuromotoryczne.

Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP w Wielkiej Brytanii opracował, w latach 70-tych, program diagnozowania i integracji odruchów. Jego twórcami są dr P. Blythe i dr S. Goddard-Blythe.

Program terapeutyczny opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje Dziecko w pierwszym roku życia. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do problemu Dziecka (program indywidualny), bądź dostosowane do grupy (program szkolny) przez terapeutę. Ćwiczenia są modyfikowane przez terapeutę po ok. 4-6 tygodniach. Program terapeutyczny trwa ok. 10-12 miesięcy.

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO DZIECI:

– z dysleksją,
– z dysgrafią, dysortografią,
– zaburzeniami koncentracji uwagi,
– nadpobudliwością psychoruchową, ADHD,
– zaburzeniami koordynacji i równowagi,
– trudnościami z pisaniem i czytaniem,
– obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej (duża rozpraszalność na bodźce słuchowe, wzrokowe),
– z opóźnionym rozwojem mowy,
– zespołem Aspergera.

Program szkolny opiera się na koncepcji rozwojowego ruchu INPP i został zaprojektowany specjalnie do użytku w szkołach, w pracy z grupą Dzieci w trakcie roku szkolnego. Ćwiczenia z programu INPP dla szkół nie są stosowane w naszym przedszkolu z indywidualnymi Dziećmi.