Łęczna, Casper, oddziały integracyjne, przedszkole integracyjne łęczna

Do Prywatnego Przedszkola CASPER w Łęcznej uczęszczają wspaniałe Dzieciaczki. Wśród nich znajdują się też takie, które potrzebują kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. Nasz Casperek przyjmuje Dzieci z różnymi niepełnosprawnościami (spektrum autyzmu i zespół Downa, niepełnosprawność ruchowa, słabo widzenie, niepełnosprawność intelektualna i inne). Pobyt Dzieci ze spektrum autyzmu jest zupełnie BEZPŁATNY. Rodzice Casperków z innymi niepełnosprawnościami płacą jedynie za wyżywienie (od 1.09.2023r.), a w przypadku nieobecności Dziecka opłaty są zwracane.

Oferujemy:

 • indywidualną pracę Dziecka z Nauczycielem;
 • dogoterapię;
 • felinoterapię;
 • logopedię;
 • zajęcia z Panią Psycholog;
 • zajęcia Integracji Sensorycznej;
 • fizjoterapię;
 • arteterapię;
 • oraz terapię ręki;
 • TUS – trening umiejętności społecznych.

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna jest „specjalistycznym działaniem mającym na celu niesienie pomocy Dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Oddziaływaniem za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności Dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń przedszkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji”.

Organizacja

Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzą wykwalifikowani pedagodzy. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej.

Podczas terapii pedagogicznej bawimy się z Dzieci zwracając szczególną uwagę na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwą koordynację. Staramy się stworzyć Dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Stymulujemy i wspieramy rozwój potrzeb i oczekiwań Dzieci związanych z poznawaniem świata. Naszym celem jest stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce Dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podczas pracy z Dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój Dziecka oraz angażujące zmysły: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:

 • ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz;
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz;
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy;
 • elementy muzykoterapii;
 • bajkoterapia;
 • wybrane techniki relaksacyjne;
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona.

Dla Dzieci, które mają zaburzony rozwój mowy stosowana jest alternatywna komunikacja PECS (ang. Picture Exchange Communication System). PECS to część kompletnego i pełnego programu nauki komunikowania się za pomocą obrazków, która ma na calu umożliwienie Dziecku wyrażania własnych potrzeb, dokonywania wyborów, kształtowania poczucia własnej tożsamości, funkcjonowania w środowisku domowym i w grupie rówieśniczej. / Przedszkole integracyjne Łęczna (ogólnodostępne w Łęcznej).

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – zajęcia z psychologiem

PECS

przedszkole integracyjne łęczna, pecs, podręcznik

Plan aktywności dnia

przedszkole integracyjne łęczna, plan aktywności

Komunikacja alternatywna

Tak wspieramy Dzieci, które nie mówią.

NASI SPECJALIŚCI, SZKOLENIA I KURSY / PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ŁĘCZNA (ogólnodostępne w Łęcznej).

Przedszkole CASPER zapewnia zespół profesjonalnych terapeutów: Logopedę, Psychologa, Pedagoga, Fizjoterapeutę, Terapeutę Integracji Sensorycznej, oraz specjalnie przygotowaną kadrę po wszelkich szkoleniach i warsztatach tj.:

 • Praca z Dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu;
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy-rozwój Dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy;
 • Zaburzenia, terapia i metody pracy z Dziećmi z autyzmem w przedszkolu;
 • Profil psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii Dziecka z ASD;
 • Bajkoterapia – Metody pracy z Dzieckiem lękowym, agresywnym i nadpobudliwym w szkole i przedszkolu;
 • Nauka czytania według Jagody Cieszyńskiej;
 • Zabawa Inspirująca Rozwój;
 • Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?
 • Metody aktywizujące w pracy z grupą;
 • Animacja czasu wolnego Dzieci;
 • Uczę się Ciebie Nauczycielu;
 • Trening umiejętności społecznych (TUS);
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy- rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy”;
 • Arteterapia w grupie żłobkowej;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa w żłobku;
 • Metoda porannego kręgu z żłobku- stymulacja polisensoryczna według pór roku;
 • Modele diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych;
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Zobacz też podstronę z zajęciami, https://leczna.przedszkolecasper.eu/category/zajecia/

Zapraszamy na stronę http://casper-na-zdrowie.pl/

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u Dzieci, jak i u dorosłych.