Integracja i stymulacja odruchów wg INPP

Integracja i stymulacja odruchów wg INPP

Atrakcje, Zajęcia, Zalety Casperka
Przedszkole CASPER, jako jedyne w powiecie łęczyńskim organizuje BEZPŁATNE ZAJĘCIA GRUPOWE INTEGRACJI ODRUCHÓW WEDŁUG PROGRAMU SZKOLNEGO METODĄ SALLY GOODARD-BLYTHE, przygotowując tym samym Dzieci do podjęcia nauki w szkole w pełni dojrzałych neuromotorycznie. INTEGRACJA I STYMULACJA ODRUCHÓW WG INPP – PROGRAM SZKOLNY (integracja odruchów niemowlęcych wg met.Sally Goddard-Blythe). Metoda Integracji Odruchów dr Sally Goddard z INPP  w Chester, dokładniej „Wspomaganie rozwoju Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” (dawniej: „Wspomaganie rozwoju Dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”) jest skierowana do Dzieci posiadających niewygaszone odruchy niemowlęce. KILKA SŁÓW O AUTORCE PROGRAMU: Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz badań nad ich wpływem…
Read More
Bezpieczeństwo i nowoczesność

Bezpieczeństwo i nowoczesność

Zalety Casperka
Przedszkole i Żłobek „Casper” usytuowane jest w cichej, spokojnej okolicy. Przestrzegamy zasad oraz procedur gwarantujących bezpieczeństwo Casperkom. Podążając za nowoczesnymi trendami i standardami przenieśliśmy Naszą działalność w miejsce bardziej odseparowane od zgiełku i hałasu miasta. Dysponujemy przytulnymi, nowocześnie umeblowanymi salami, w których dzieci mają zorganizowany czas. W salach zabaw nasi podopieczni mogą miło spędzić czas na różnorodnych zabawach korzystając z pomocy dydaktycznych, zabawek i gier edukacyjnych.
Read More
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Zalety Casperka
Jesteśmy Przedszkolem i Żłobkiem otwartym na integracje społeczną, dlatego też stworzyliśmy w pełni wyposażony Gabinet do terapii indywidualnej dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakładamy, że najskuteczniejszą metodą terapii Dzieci autystycznych jest wprowadzenie indywidualnego dla każdego Dziecka programu edukacyjno-terapeutycznego. Wiemy, że jedyną szansą dla Dzieci autystycznych jest wcześnie podjęta terapia i długotrwałe ćwiczenia, dlatego też na podstawie oceny poziomu rozwoju naszych podopiecznych opracowujemy we współpracy z terapeutą, logopedą, fizjoterapeutą oraz pedagogiem specjalnym indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, oraz ćwiczenia praktyczne. Poza zajęciami obowiązkowymi wszyscy nasi podopieczni mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka. Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych Dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, oraz co…
Read More
Rozwój – zabawa i nauka

Rozwój – zabawa i nauka

Zalety Casperka
Zapewniamy naszym Casperkom edukację dostosowaną do ich potrzeb oraz indywidualnych możliwości. Dajemy podopiecznym możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Chcemy też rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę, dlatego też stosujemy metody odpowiadające naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z otoczeniem. Naszym mottem i drogowskazem w pracy są słowa Janusza Korczaka:     „Nie zmuszamy dzieci do aktywności, lecz wyzwalamy aktywność,     Nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia.     Nie żądamy, lecz przekonujemy.     Pozwalamy dziecku pytać i powoli rozwijamy jego umysł tak,     By samo wiedzieć chciało”.
Read More
Rodzinna Atmosfera

Rodzinna Atmosfera

Zalety Casperka
Stworzyliśmy kameralne, rodzinne miejsce z małymi grupami, co sprzyja indywidualnemu podejściu do każdego dziecka. Dzięki temu możemy poświęcić Państwa pociechom odpowiednią ilość czasu i uwagi, oraz stworzyć rodzinną atmosferę. Ciepło domowego ogniska tworzymy też poprzez grupy mieszane wiekowo, gdzie starsze dzieci pomagają młodszym, a młodsze uczą się od starszych – tak jak w rodzinie.
Read More