Jesteśmy Przedszkolem i Żłobkiem otwartym na integracje społeczną, dlatego też stworzyliśmy w pełni wyposażony Gabinet do terapii indywidualnej dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakładamy, że najskuteczniejszą metodą terapii Dzieci autystycznych jest wprowadzenie indywidualnego dla każdego Dziecka programu edukacyjno-terapeutycznego. Wiemy, że jedyną szansą dla Dzieci autystycznych jest wcześnie podjęta terapia i długotrwałe ćwiczenia, dlatego też na podstawie oceny poziomu rozwoju naszych podopiecznych opracowujemy we współpracy z terapeutą, logopedą, fizjoterapeutą oraz pedagogiem specjalnym indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, oraz ćwiczenia praktyczne.

Poza zajęciami obowiązkowymi wszyscy nasi podopieczni mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka. Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych Dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, oraz co najważniejsze – umiejętność czerpania radości z pracy z Dziećmi.