Drodzy Rodzice,

robimy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo całym Rodzinom Casperków. W trosce o Dzieci, Rodziców i Kadrę, ale także o Dziadków naszych Wychowanków wprowadziliśmy szereg procedur mających zmaksymalizować bezpieczeństwo. Nazwaliśmy je “Parasolkami bezpieczeństwa”. To właśnie Seniorzy są najbardziej narażeni na skutki oddziaływania wirusa, dlatego mimo że część obostrzeń jest “luzowana”, my cały czas przestrzegamy reguł, które były wdrażane z myślą o wszystkich domownikach naszych Podopiecznych.

Z wyrazami szacunku,
Kamila Skrzypczyńska – dyrektorka placówek Casper

Rodziny Casperków

Szatnia

Ograniczamy do minimum liczbę Rodziców przy przyjmowaniu rano Dziecka do placówki. Dziecko przyprowadza tylko jedna osoba dorosła, która powinna mieć zasłonięte usta i zdezynfekować dłonie.

Sale

W salach znajduje się określona przez Głównego Inspektora Sanitarnego liczba Dzieci. Po każdym pobycie Dzieci (codziennie) dezynfekcji zostają poddane wszystkie powierzchnie dotykowe w podwyższonym reżimie higieny.

Dobre praktyki

a) Przyjmowane są tylko Dzieci zdrowe; b) Obowiązuje zakaz wchodzenia Rodziców do sal i łazienek; c) Zalecamy by osoby powyżej 65 roku życia nie odbierały Dzieci z placówek;

Więcej procedur

Ozonowanie

Dezynfekujemy ozonem pomieszczenia wspólne i sale.

Płyn dezynfekcyjny

Jest dostępny w każdej placówce.

Temperatura

Mierzymy temperaturę przy wejściu Dzieci do placówek.

Personel

Temperatura

Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy przechodzą pomiar temperatury.

Szkolenia

Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i utrzymywania placówek w podwyższonym reżimie higieny.

Osłony twarzy i dłoni

Wszyscy pracownicy są wyposażeni w rękawiczki oraz osłony twarzy (przyłbice).

Inne procedury

Ograniczenie kontaktu

Dzieci i personel “nie wędrują” między grupami.

Osoby z zewnątrz

Do placówek nie wpuszczamy listonoszy, czy przedstawicieli handlowych. Sprawy “listowne” są załatwiane przed placówkami, a handlowcy mogą skorzystać z e-maila lub telefonu.

Spacery

Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu, ale spacerujemy tylko wokół placówek.