W zdrowym ciele zdrowy duszek 🙂

 

zdrowie, przedszkole Casper, Łęczna, Lubartów, zdrowe przedszkole w łęcznej

Przedszkolaki z Przedszkola Prywatnego Casper, realizują tematy związane z profilaktyką i promocją zdrowia pt. “W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Dzieci dzięki zajęciom z Dentystą, Fizjoterapeutami, Dietetyczką, Pielęgniarką dowiadują się, co powinny jeść aby mieć dużo siły i energii, jak się ubierać aby nie zachorować. Poznają piramidę zdrowia oraz tworzą w grupach własne piramidy żywieniowe. Pan Stomatolog opowiada Dzieciom o konieczności dbania o zęby oraz dbania o higienę jamy ustnej jak również przestrzegania zdrowej diety. Pani doktor przeprowadza pogadanki na temat prawidłowego mycia zębów. Podczas kolejnych dni Przedszkolaki rozmawiają z p. Pielęgniarką na temat zapobiegania infekcjom, dowiadują się jak ważne jest przestrzeganie higieny i na czym polega zdrowy styl życia. Dzieci w tygodniu prozdrowotnym, chodzą z wizytą do Apteki i Sklepu Medycznego i kupują akcesoria do kącika apteczno-lekarskiego 🙂

Autorski projekt Grunt to Zdrowie

 

 

Zapraszamy na stronę www “Casper na Zdrowie” – kliknij by przejść, ZAPRASZAMY 🙂

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów Dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmowało decyzje.

Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Jednym z podstawowych warunków rozwoju organizmu Dziecka jest stosowny do jego wieku rozwój fizyczny, a więc dobry stan zdrowia. Wg Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to nie tylko brak choroby czy kalectwa, ale przede wszystkim dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne człowieka. Dobry stan zdrowia warunkuje także większą odporność oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, ułatwia zabawę i naukę. Dzieciństwo stwarza szczególnie groźne niebezpieczeństwo, a szkody jakie może ponieść organizm w tym wieku, kładą się cieniem na dalsze okresy życia człowieka. Wiek Dziecięcy jest zarazem najbardziej elastyczny, podatny na wpływy wychowawcze, kształtowanie się nawyków niezbędnych dla zdrowia, sprawności fizycznej i zdolności ruchowych. Pełne wykorzystania tych właściwości wieku należy do zadań przedszkola. Edukacja zdrowotna jest częścią całego procesu wychowania. To nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz przede wszystkim jak najpełniejsze wyposażenie Dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki, które pomogą tę wiedzę skutecznie wykorzysta. Dzieciom należy więc umożliwić poznanie odpowiednich postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów. Działanie nauczycieli i Rodziców w tym zakresie musi być zintegrowane i zgodne. Jego celem jest stworzenie w przedszkolu i w domu właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu. Współpartnerstwo jest dziś często preferowaną metodą działań wychowawczych. Przedszkole i Rodzice powinni być partnerami w procesie kształtowania postaw zdrowotnych Dzieci. Zatem edukacja zdrowotna Dzieci powinna być rozpatrywana jako długofalowa „inwestycja” w zdrowie jednostki i społeczeństwa. W rozumieniu ekologów zdrowie jest procesem ciągłego przystosowania się organizmów do zachodzących w środowisku zmian. Rozwijanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych to podstawa adaptacji. Poprzez uczenie się, myślenie i działanie Dziecko przejmuje „odpowiedzialność” za własne zdrowie.

Więcej na Casper na Zdrowie – kliknij przy przejść, ZAPRASZAMY 🙂