Wspaniałe szkolenie i to jeszcze nie koniec 😊 ADOS-2 to protokół obserwacji objawów autyzmu, określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Podczas badania diagnosta proponuje Dziecku/ Dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów rozmowy. ADOS pomaga wykryć spektrum autyzmu u Dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i dorosłych.

Informacje o Ados – 2

“ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest najwyżej cenionym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie przy użyciu ADOS-2 trwa ok. 40-60 minut i jest prowadzone za pomocą jednego, wybranego modułu. System modułów umożliwia dopasowanie protokołu do wieku i rozwoju badanej osoby. ADOS-2 umożliwia badanie dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych. Każdy protokół zawiera szczegółową listę prób, które należy przeprowadzić, a następnie odpowiednio zinterpretować. Umożliwiają one obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań. Osoba przeprowadzająca badanie, zgodnie z protokołem ADOS-2, precyzyjnie określa zachowanie badanej osoby, m.in. częstotliwość i jakość inicjowanych kontaktów społecznych. Rzetelność polskiej wersji ADOS-2 oceniana na podstawie zgodności ocen sędziów i zgodności wewnętrznej została uznana za wysoką i bardzo wysoką (zależnie od modułu) a stabilność wyników w czasie jest bardzo wysoka.

ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  1. Język i komunikacja.
  2. Wzajemność w interakcjach społecznych.
  3. Zabawa/Wyobraźnia.
  4. Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania.
  5. Inne zachowania odbiegające od normy.

Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji.

Teksty i fotografie pochodzą ze strony:
https://www.ados2.pl/ados-2/