Zapewniamy naszym Casperkom edukację dostosowaną do ich potrzeb oraz indywidualnych możliwości.

Dajemy podopiecznym możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Chcemy też rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę, dlatego też stosujemy metody odpowiadające naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z otoczeniem.

Naszym mottem i drogowskazem w pracy są słowa Janusza Korczaka:

    „Nie zmuszamy dzieci do aktywności, lecz wyzwalamy aktywność,
    Nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia.
    Nie żądamy, lecz przekonujemy.
    Pozwalamy dziecku pytać i powoli rozwijamy jego umysł tak,
    By samo wiedzieć chciało”.