“Funkcjonowanie Dziecka w przedszkolu”- szkolenie poprowadzi psycholog współpracujący z przedszkolem, celem szkolenia jest przybliżenie rodzicom cech gotowości Dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej, ułatwienie Dziecku i rodzicowi adaptacji do warunków przedszkolnych. Szkolenie będzie miało formę warsztatową, rodzice otrzymają cenne informacje, wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem adaptacyjnym.