Nauczyciel Wspierający w grupie Motylki

Ukończyłam pedagogikę specjalną (oligofrenopedagogika). Chcę pogłębiać swoją wiedzę oraz zwiększać kompetencje, więc kontynuuję edukację w zakresie Dzieci ze specjalnymi potrzebami (studia magisterskie). Uczęszczałam na wolontariat do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, gdzie praca z Dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną upewniła mnie, że wybrałam właściwą ścieżkę zawodową.

Jestem osobą uśmiechniętą, uwielbiam Dzieci a praca w przedszkolu przynosi mi dużo radości.