Żłobek ” CASPER” Kamila Skrzypczyńska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Szczęśliwy Mały Casper – żłobek w Łęcznej”

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad 50 Dzieci do lat 3 i poprawienie szans na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad Dziećmi do lat 3 a także dostosowanie żłobka do potrzeb Dzieci z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu od 2021-08-01 do 2022-08-31.

Dofinansowanie projektu z UE: 384 480,00 PLN.

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu, w pierwszej kolejności kwalifikowane są osoby które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem Dziecka lub utrzymujący zatrudnienie oraz osoby poszukujące pracy.

Regulamin projektu – kliknij by otworzyć.