Do Prywatnego Przedszkola CASPER w Łęcznej uczęszczają wspaniałe Dzieciaczki. Wśród nich znajdują się też takie, które potrzebują kształcenia specjalnego. Są to Dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Downa. Nasze przedszkole w ramach orzeczenia o kształceniu specjalnym oferuje pobyt Dzieci zupełnie BEZPŁATNIE.

Oferujemy:

 • indywidualną pracę Dziecka z Nauczycielem;
 • dogoterapię;
 • felinoterapię;
 • logopedię;
 • zajęcia z Panią Psycholog;
 • zajęcia Integracji Sensorycznej;
 • fizjoterapię;
 • arteterapię;
 • oraz terapię ręki.

Metody pracy z Dziećmi:

 • Terapia behawioralna;
 • Gimnastyka Mózgu P. Dennisona;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Metoda Krakowska;
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)

i wiele innych.

Dla Dzieci, które mają zaburzony rozwój mowy stosowana jest alternatywna komunikacja PECS (ang. Picture Exchange Communication System). PECS to część kompletnego i pełnego programu nauki komunikowania się za pomocą obrazków, która ma na calu umożliwienie Dziecku wyrażania własnych potrzeb, dokonywania wyborów, kształtowania poczucia własnej tożsamości, funkcjonowania w środowisku domowym i w grupie rówieśniczej. / Przedszkole integracyjne Łęczna (ogólnodostępne w Łęcznej).

PECS

przedszkole integracyjne łęczna, pecs, podręcznik

 

Plan aktywności dnia

przedszkole integracyjne łęczna, plan aktywności

NASI SPECJALIŚCI, SZKOLENIA I KURSY / PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ŁĘCZNA (ogólnodostępne w Łęcznej).

Przedszkole CASPER zapewnia zespół profesjonalnych terapeutów: Logopedę, Psychologa, Pedagoga, Fizjoterapeutę, Terapeutę Integracji Sensorycznej, oraz specjalnie przygotowaną kadrę po wszelkich szkoleniach i warsztatach tj.:

 • Praca z Dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu;
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy-rozwój Dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy;
 • Zaburzenia, terapia i metody pracy z Dziećmi z autyzmem w przedszkolu;
 • Profil psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii Dziecka z ASD;
 • Bajkoterapia – Metody pracy z Dzieckiem lękowym, agresywnym i nadpobudliwym w szkole i przedszkolu;
 • Nauka czytania według Jagody Cieszyńskiej;
 • Zabawa Inspirująca Rozwój;
 • Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?
 • Metody aktywizujące w pracy z grupą;
 • Animacja czasu wolnego Dzieci;
 • Uczę się Ciebie Nauczycielu;
 • Trening umiejętności społecznych (TUS);
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy- rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy”;
 • Arteterapia w grupie żłobkowej;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa w żłobku;
 • Metoda porannego kręgu z żłobku- stymulacja polisensoryczna według pór roku;
 • Modele diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych;
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.