Pracuję jako nauczyciel wspomagający oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka. Dodatkowo w Casperku prowadzę grupowe zajęcia terapeutyczne – Trening Umiejętności Społecznych.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności: pedagogika szkolna z elementami logopedii oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności: pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej.

Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych – Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Aktualnie studentka studiów podyplomowych – Integracji sensoryczna z terapią ręki. Zaczynając pracę w Przedszkolu Casper, nie sądziłam, że można przywiązać się i pokochać tak bardzo przedszkolaki, które przecież nie są moimi rodzonymi Dziećmi. Uważam, że najważniejsza w pracy z Dziećmi jest zdecydowanie cierpliwość i zrozumienie małego człowieka oraz jego świata.

Do każdego Dziecka podchodzę indywidualnie, choć wszystkie darzę tak samo wielkim uczuciem. Całe życie chciałabym poświęcić Autystom… Jestem dla nich i z nimi. Mam ogromną satysfakcję, kiedy patrzę na efekty swojej pracy, podczas kiedy Dziecko z dnia na dzień czyni postępy: coraz więcej mówi, z coraz większą sprawnością wykonuje czynności, które jeszcze nie tak dawno były dla niego trudne, niewykonalne.

Moje motto życiowe to: „Troska o Dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Jan Paweł II

W 2018 roku zdobyłam 3 miejsce w plebiscycie ”Przedszkole na Medal” w kategorii „Nauczyciel Nauczania Przedszkolnego”.
Ukończone kursy i szkolenia:

 • Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu.
 • ABC spektrum Autyzmu.
 • Jak wspierać dziecko z Zespołem Aspergera podczas edukacji zdalnej.
 • Wczesna diagnoza autyzmu.
 • Modele diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych.
 • Zaburzenia, terapia i metody pracy z dziećmi z autyzmem w przedszkolu.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPE-T).
 • Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka z ASD.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • TUS a praca nad emocjami.
 • Terapia ręki.
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy- rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy”.
 • Zabawa Inspirująca Rozwój.
 • Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?
 • „Nie mówię, ale komunikuję się”.
 • Zespół Downa.
 • Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole.
 • Metoda porannego kręgu- stymulacja polisensoryczna według pór roku.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Trening funkcji słuchowych od wieku niemowlęcego po wczesnoszkolny. Zasady pracy z dziećmi z niedosłuchem.
 • Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja oraz jej alternatywy w zachowaniach społecznych osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”.
 • 14 forum wychowania przedszkolnego.
 • Bajkoterapia.