Pracuję jako nauczyciel wspomagający. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Oligofrenopedagogika oraz Edukacja zdrowotna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

W ramach praktyk zawodowych miałam okazję pracować w Przedszkolu Specjalnym oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W czasie studiów brałam udział jako wolontariusz w przedszkolu specjalnym, co mnie tylko utwierdziło w słuszności wyboru mojej ścieżki zawodowej oraz skłoniło do wielu refleksji. Nauczyłam się cierpliwości i przede wszystkim indywidualnego podejścia do każdego Dziecka. Pracowałam też jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej.

Jestem osobą wrażliwą, spokojną o pogodnym usposobieniu, ponad wszystko cenię sobie szczerość. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki Dzieci. Wolny czas uwielbiam spędzać z rodziną, która jest dla mnie najważniejsza.