Jestem wychowawcą w grupie Kotki

W pracy z Dziećmi bardzo ważna jest dla mnie atmosfera, która panuje w grupie oraz relacje między nauczycielami i Dziećmi. Jestem radosną, energiczną osobą, która nie boi się wyzwań. Uwielbiam tańczyć i często zarażam Dzieci moją pasją – jestem również certyfikowanym instruktorem tańca. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca z Casperkami przynosi mi wiele radości i satysfakcji.

Doskonalenie zawodowe:

1. „Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej” – 18.03.2019r., Lubartów
2. Szkolenie muzyczne „Formy aktywności muzycznej w edukacji przedszkolnej – „Znane, lubiane, zapomniane/Pożegnanie przedszkola” – 13.04.2019r. Milejów
3. Szkolenie „AAC w praktyce przedszkola” – 11.2019r. Łęczna
4. Szkolenie „Muzyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej – jak pomóc dzieciom pokochać muzykę” – 25.01.2020r., Milejów
5. Szkolenie „Dziecięca matematyka – praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy ze starszymi i młodszymi przedszkolakami” – 10.07.2020r., Lubartów
6. Konferencja online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” – 13.11.2020r.
7. Szkolenie „Poczuj z nami rytm” EDUMUZ -16.11.2020r.
8. Szkolenie „Świąteczne kodowanie z dziećmi. Pomysły na prace” – 07.12.2020r.
9. Szkolenie „Tralala dla Babci i Dziadka” – 07.01.2020r.
10. Zaburzenia przetwarzania słuchowego: diagnoza i terapia – 14.05.2022r.