Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjaliści resocjalizacja z animacja sportu i rekreacji. Obecnie rozpoczynam studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Szkolenia i kursy jakie odbyłam to: – terapia w pedagogice Montessori, – asystent nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju, – terapia przez zabawę w żłobku i przedszkolu. Kursy w trakcie realizacji to: – metody terapii pedagogicznej, – psychologia Dziecka, – psychologia pozytywna w edukacji, – terapia Dziecka z autyzmem.

W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle ważne jest dla mnie kształtowanie w Dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Hani 7 lat i Filipa 3 lata. Moimi atutami są cierpliwość, wrażliwość oraz otwartość na ludzi i nowe doświadczenia.
Motto jakim się kieruję w życiu to: “Wszystko jest możliwe, niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu”.