Wychowawca grupy Sówki

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z animacja sportu i rekreacji oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne.

Szkolenia i kursy jakie odbyłam:
– terapia w pedagogice Montessori,
– asystent nauczuciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju,
– opiekun w żłobku i klubie dziecięcym z kursem pierwszej pomocy
– terapia przez zabawę w żłobku i przedszkolu,
– metody terapii pedagogicznej,
– psychologia dziecka,
– psychologia pozytywna w edukacji,
– terapia dziecka z autuzmem.

W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle ważne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

Prywatnie jestem mamą Hani i Filipa.
Moimi atutami są cierpliwość, wrażliwość oraz otwartość na ludzi i nowe doświadczenia.
Motto jakim się kieruję w życiu to: “Wszystko jest możliwe, niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu”.