Liczne wyjazdy Casperków na przedstawienia do teatrów i sal koncertowych