4.10., godz. 9.15 – spotkanie z Panią Muzyk, koncert 😉
7.10. – Dzień Poczty i znaczka pocztowego 😉
10.10. – Dzień Gier Planszowych 😉
14.10. – Dzień Edukacji Narodowej 😉
17-28.10. – Zbiórka karmy dla Schroniska w Nowodworze 😉