Właściwie dobrana dieta, dostosowana do indywidualnych potrzeb Dziecka, może przynieść wiele korzyści m.in.:

● złagodzić objawy ze strony przewodu pokarmowego,
● może nastąpić spadek częstotliwości występowania biegunek i zaparć,
● poprawić koncentrację,
● poprawić kontakt wzrokowy,
● poprawić jakości snu,
● złagodzić objawy skórne,
● wpłynąć na ogólną poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania.

Wśród zaburzeń w przewodzie pokarmowym u Dzieci z rozpoznanym autyzmem możemy wymienić m.in.:

● zaburzenia motoryczne (choroba refluksowa przełyku, zaparcia, biegunki),
● zaburzenia trawienia,
● zespół nadmiernej przepuszczalności jelita, zapalenie błony śluzowej jelita z cechami autoimmunizacji lub bez, zaburzenie równowagi mikrobiologicznej jelita,
● nietolerancje pokarmowe, alergie pokarmowe,
● opioidowe działanie pochodzenia pokarmowego uwolnionych z białek pokarmowych (kazeiny lub glutenu).

Poza badaniami podstawowymi należy wykonać:

● test na celiakie,
● diagnostyka chorób układu pokarmowego,
● badania toksykologiczne,
● alergie Ig-E zależne,
● test na nietolerancje pokarmowe IgG,
● kompleksowa analiza kału,
● pierwiastkowa analiza włosów,
● badanie metaboliczne moczu,
● badanie poziomu peptydów z moczu.

Więcej o teście na celiakię:

● badania serologiczne krwi,
● gastroskopia z biopsją,
● test genetyczny.
Potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Więcej o teście na nietolerancje pokarmowe IgG:

● nietolerancje diagnozowane są za pomocą testów, które mierzą stężenie przeciwciał IgG w surowicy krwi skierowane przeciwko określonym białkom pokarmowym. Badanie to wykonuje się z krwi żylnej pobranej w punkcie pobrań. Żaden z testów na nietolerancje IgG-zależne nie jest refundowany w ramach NFZ.
● literatura: M. Frank, P. Szachta, M. Gałęcka, I. Ignyś, Alergia pokarmowa IgG-zależna i jej znaczenie w otyłości i cukrzycy typu 2, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2014

Testy pokarmowe – wśród badań, które pozwalają wykryć alergie pokarmowe są:

● testy skórne punktowe – na skórze umieszczane są roztwory alergenów i wykonywane są w tych miejscach nakłucia; wykonuje się w poradni alergologicznej i są to najczęściej wykonywane badania alergiczne w ramach refundacji NFZ,
● testy alergiczne z krwi – polegają na pomiarze przeciwciał IgE we krwi, jednocześnie analizują od około 20 do nawet 280 alergenów; niezwykle rzadko są wykonywane w ramach refundacji, a wówczas tylko w najmniejszych panelach,
● testy prowokacyjne – opierają się na doustnym podaniu podejrzanego produktu i obserwacji objawów; wykonywane są bardzo rzadko, w warunkach hospitalizacyjnych ze względu na wysokie ryzyko gwałtownych objawów.