Zapewniamy naszym Casperkom edukację dostosowaną do ich potrzeb oraz indywidualnych możliwości.

Dajemy podopiecznym możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Chcemy też rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę, dlatego też stosujemy metody odpowiadające naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z otoczeniem.

Naszym mottem i drogowskazem w pracy są słowa Janusza Korczaka:

    „Nie zmuszamy dzieci do aktywności, lecz wyzwalamy aktywność,
    Nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia.
    Nie żądamy, lecz przekonujemy.
    Pozwalamy dziecku pytać i powoli rozwijamy jego umysł tak,
    By samo wiedzieć chciało”.

Więcej zalet Casperka

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-90568817-3’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>