Jesteśmy Przedszkolem i Żłobkiem otwartym na integracje społeczną, dlatego też stworzyliśmy w pełni wyposażony Gabinet do terapii indywidualnej dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakładamy, że najskuteczniejszą metodą terapii Dzieci autystycznych jest wprowadzenie indywidualnego dla każdego Dziecka programu edukacyjno-terapeutycznego. Wiemy, że jedyną szansą dla Dzieci autystycznych jest wcześnie podjęta terapia i długotrwałe ćwiczenia, dlatego też na podstawie oceny poziomu rozwoju naszych podopiecznych opracowujemy we współpracy z terapeutą, logopedą, fizjoterapeutą oraz pedagogiem specjalnym indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, oraz ćwiczenia praktyczne.

Poza zajęciami obowiązkowymi wszyscy nasi podopieczni mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka. Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych Dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, oraz co najważniejsze – umiejętność czerpania radości z pracy z Dziećmi.

Więcej zalet Casperka

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-90568817-3’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>