Dlaczego Przedszkole i Żłobek Casper w Łęcznej to najlepsze miejsce dla Twojego Dziecka?

😉 Bo przeszliśmy koncertowo ewaluację CHWALENI przez pracowników Kuratorium i samych Rodziców między innymi za: świetnie przygotowaną Kadrę, bogatą ofertę zajęć, za nowe sale i sprzęty dydaktyczne, za dziesiątki kwestii merytorycznych i edukacyjnych, o których poniżej ;). Bardzo dziękuję wszystkim za wysiłki i udział w ewaluacji. Kamila Skrzypczyńska, Dyrektorka.

😉 Bo zdobyliśmy tytuł “PRZEDSZKOLA NA MEDAL” i pierwsze miejsce w województwie – więcej można przeczytać tutaj – https://leczna.przedszkolecasper.eu/

😉 Bo mieścimy się w dużych, przestronnych, CZYSTYCH salach, NOWEGO BUDYNKU.

😉 Bo Rodzice Dzieci z orzeczeniem NIC NIE PŁACĄ.

😉 Bo nasza specjalistka od Integracji Sensorycznej pracuje u nas na etacie i ZAWSZE jest do dyspozycji Dzieci.

😉 Bo podchodzimy do każdego Dziecka indywidualnie, a LICZNA KADRA JEST ŚWIETNIE PRZESZKOLONA i zaangażowana, co potwierdzili pracownicy Kuratorium.

😉 Bo … więcej powodów znajdą Państwo poniżej w raporcie Kuratorium i słowach Rodziców 😉

W OPINII KURATORIUM 😉

– Przedszkole Prywatne “Casper” od dwóch lat mieści się w NOWYM BUDYNKU miejskim o dużej kubaturze w pobliżu Centrum Handlowego.

– Dzieci korzystają z PRZESTRONNEJ i WYGODNEJ szatni oraz przystosowanych dla nich łazienek.

– DUŻE sale do zajęć programowych i zabaw odpowiadają wielkością tej ilości dzieci, jaką skupia przedszkole. Sale wyposażone są w kolorowe dywany do zabaw ruchowych i siedzenia na podłodze. Pomieszczenia są odpowiednio zaaranżowane i urządzone, stosownie do wieku i zainteresowań dzieci. Są PRZESTRONNE, KOLOROWE, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

– Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania, których koszty pokrywa czesne. W celu rozbudzenia ciekawości dzieci otaczających je światem organizowane są wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

– Przedszkole “Casper” w Łęcznej, wśród ponad 450 przedszkoli z województwa lubelskiego, zdobyło najwięcej głosów, a tym samym 1 miejsce i miano “Najlepszego Przedszkola” w plebiscycie Kuriera Lubelskiego w roku szkolnym 2017-2018.

WIĘCEJ 😉

Dzieci uczestniczą w zajęciach kulinarnych, uczą się języka angielskiego, poznają podstawy religii katolickiej, uczestniczą w zajęciach rytmicznych i logopedycznych. Korzystają także z dodatkowych zajęć takich jak: terapia ręki, dogoterapia, felinoterapia (z kotem Filemonem), gimnastyka korekcyjna, arteterapia. Niektóre z nich korzystają z funkcjonalnego pomieszczenia specjalistycznego w postaci sali do ćwiczeń w zakresie integracji sensorycznej. Pod opieką specjalisty indywidualnie ćwiczą w niej dzieci, u których zdiagnozowano dysfunkcje ruchowe i emocjonalne – zwłaszcza problemy z integracją sensoryczną i nadpobudliwością. Z każdą grupą dzieci pracuje nauczyciel oraz osoby wspomagające z odpowiednimi kwalifikacjami, dlatego przedszkole otwarte jest także na potrzeby dzieci autystycznych i z zespołem Downa. W realizacje wszelkich zadań podejmowanych w placówce angażują się wszyscy nauczyciele, którzy podczas zajęć stosują zróżnicowane metody pracy, zwracając uwagę na aktywizację dzieci. Przedszkolaki w każdej sytuacji wdrażane są do samodzielności, dzięki czemu radzą sobie w czynnościach samoobsługowych, w wyborze zabaw ruchowych i podczas występów artystycznych. Angażują się w zajęcia, zgłaszają własne pomysły, które realizują zwłaszcza podczas zabaw swobodnych. Społeczność przedszkolna (rodzice i nauczyciele) wspólnie działają na rzecz rozwoju dzieci. Rodzice są zachęcani do wyrażania swojego zdania na temat funkcjonowania przedszkola bezpośrednio podczas codziennych kontaktów z pracownikami i na stronie internetowej. Z ich inicjatywy niektóre działania placówki zostały podjęte lub zmodyfikowane.

ZDANIEM RODZICÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W EWALUACJI KURATORIUM 😉

Rodzice podkreślili bardzo dobrą adaptację dzieci w tym przedszkolu oraz bardzo dobre warunki dla dzieci wymagających specjalistycznych zajęć terapeutycznych. W opinii Rodziców oferta edukacyjna przedszkola jest urozmaicona i odpowiada potrzebom dzieci. Pozytywne opinie o metodach pracy stosowanych w przedszkolu wyrażają rodzice, zwracając uwagę na różne formy aktywności dzieci, dodatkowe programy opracowane przez nauczycieli, metody kierowane do dzieci, które potrzebują indywidualnego traktowania. Podczas obserwowanych zajęć dużo przestrzeni edukacyjnej zajmowały metody słowne, np. objaśnienie.

– Dzieci bardzo szybko zaakceptowały to przedszkole.
– Rozkład dnia uwzględnia potrzeby dzieci z orzeczeniami.
– Zajęcia terapeutyczne odbywają się na miejscu.
– Przedszkole jest dobrze wyposażone w niezbędne pomoce.
– Dzieci są traktowane indywidualnie, zgodnie ze swoimi potrzebami.
– Jest urozmaicona oferta edukacyjna.

“Odpowiedni rozkład dnia, uwzględniający potrzeby i możliwości dzieci z orzeczeniami, Nauczycielki uczą tolerancji wobec innych dzieci, indywidualne super-podejście do dziecka. Zwraca się uwagę i pomaga przejść okresy adaptacyjne dla dzieci”.

“Bo Casper spełnia potrzeby dzieci i ich rodziców: zajęcia logopedyczne, manualne, sensoryczne, uspołecznianie poprzez wycieczki, wizyty w punktach handlowych, usługowych – poczta, hipermarket – otrzymują to, czego potrzebują, zajęcia kulinarne, wyjazdy, przygotowania konkursowe, rozwijana potrzeba pisania, dzieci są tu prawdomówne, realizowane są potrzeby wspólne, mapa interaktywna, dogoterapia, felinoterapia”.

O NAUCZYCIELACH 😉

Wszyscy nauczyciele angażują się w realizację wszelkich zadań podejmowanych w placówce. Zespoły zadaniowe – odpowiedzialne za realizacje różnych przedsięwzięć przedszkolnych – powoływane są w zależności od potrzeb. W placówce funkcjonują nauczycielskie: zespół ds. ewaluacji, ds.opracowania regulaminów, ds. projektów pracy indywidualnej z dzieckiem, ds. dekoracji przedszkolnych, ds. opracowania programu edukacyjno-terapeutycznego. Do pracy w poszczególnych zespołach angażowane są osoby o określonych predyspozycjach i umiejętnościach odpowiednich do realizacji powierzonych zadań, pracują w nich nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem.

RAPORT MA 17 STRON I NA KAŻDEJ POZYTYWNE OPINIE. ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA. CHĘTNIE UDOSTĘPNIMY PEŁNĄ TREŚĆ I WYNIKI 😉