Drodzy Rodzice,

nasz Partner Centrum Medyczne VITA z Urszulina przeprowadza darmowe (trzeba mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu) badania dla Dzieci. Zapraszamy do rejestracji na stronie www Centrum http://cmvita.com.pl/rejestracja/

Przeprowadzane są następujące badania.

1. Audiometria tonalna – powietrzna i kostna – Celem badania jest ustalenie progu słuchu, tj. minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy pacjent. Wynikiem badania jest wykres – audiogram z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu.

2. Audiometria impedancyjna (tympanometria) – Audiometria impedancyjna jest metodą audiometrii obiektywnej opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.

3. Interaktywna audiometria obrazkowa MAGIC – Badanie progu słyszalności: dziecko reaguje na najcichszy dźwięk jaki usłyszy, np.: naciskając na ekranie uśmiechnięte zwierzątko. Jeśli nie słyszy naciska na smutne zwierzątko.

4. Otoemisja (DPOAE,TEOAE) – Badanie od pierwszych dni życia. Ocenia możliwości układu słuchowego do przetwarzania dźwięku (ocena stanu ślimaka). Jest to badanie nieinwazyjne. Wykonuje się za pomocą sondy umieszczonej w zewnętrznym kanale usznym. Badany ma do ucha podawany dźwięk. Urządzenie zbiera odpowiedź ze strony układu słuchowego i obrazuje je w postaci DP-gramu.

5. Otoemisja z estymacją progu słyszenia DPOAE – Innowacyjna metoda, dzięki której wykreślamy automatyczny audiogram ślimakowy do 50dB HL.

To badanie słuchu CM VITA wykonuje jako jedna z niewielu placówek w całej Polsce.